31 d’octubre del 2008

La Vanguardia refresca la nostra memòria ...

La Vanguardia ha posat a l'abast de tots els internautes, la seva hemerotecaque comença l'1 de febrer de 1881. Es tracta d'un accés gratuït que et permet buscar qualsevol esdeveniment històric, o bé accedir a les notícies d'un dia determinat d'aquests 127 anys d'història.

Les facilitats informatives no sempre són correspostes amb un bon ús, probablement perquè encara no en tenim l'hàbit perquè hem substituït les nostres visites a la Biblioteca per tal de trobar la informació, amb una simple connexió a Internet.