31 d’octubre del 2008

Algunes claus per comprendre el que està passant a la R. D. del Congo


José García Botía
Rebelión

Aquells que seguim certs conflictes internacionals durant anys aconseguim algunes claus per comprendre el que passa a ells que fàcilment no poden aconseguir. Hem de treballar sobre hipòtesis que només el futur confirma o desmenteix. Sabem que les declaracions oficials s'empren normalment per desviar l'atenció sobre el que està passant en realitat, i forma part del joc emprar la mentida en determinats casos....