6 d’octubre del 2007

Wifiseta, ja no se sap que inventar

Wi-Fi Detector. Es tracta d'una camiseta amb detector de WiFi incorporat (802.11b y 802.11g) amb unes ones luminoses que t'indicarán la potència de la senyal que detectin......

per $30...

http://www.thinkgeek.com