23 de juliol del 2007

Engega la primera promoció d'habitatges municipals de lloger per a joves a Tarragona

El Servei Municipal de l’Habitatge (SMH) sortejarà, el proper 26 de juliol, 50 habitatges municipals de lloguer, entre les 92 sol·licituds de joves admeses. Aquesta és la primera promoció d’habitatges de lloguer de propietat municipal, destinats a gent jove, de fins a 35 anys, que engega l’esmentat ens. I, també, és la primera vegada que una iniciativa d’aquestes característiques, propiciada a instàncies municipals, es porta a terme a la ciutat de Tarragona. La presidenta del SMH, Victòria Pelegrín, assenyala que “el lloguer és en l’actualitat, un problema seriós, especialment per al jovent i ara, per fi ha arribat el moment en què s’ha posat en marxa la primera promoció d’habitatges municipals de lloguer per a joves”.

Aquesta promoció d’habitatges en lloguer, promoguda pel SMH, es troba ubicada en el núm. 7 del carrer Doctor Mallafré, en un solar cedit pel propi Ajuntament. Entre altres requisits per poder participar en el sorteig, calia que els joves acreditessin que no superaven els 35 anys d’edat i que els seus ingressos anuals no sobrepassaven les 3,5 vegades el sou mínim interprofessional, en funció de les persones convivencials. Per exemple, seguint aquest barem, un membre aspirant a un pis ha d’obtenir un màxim de 30.576€ d’ingressos i una família integrada per dos adults, amb dos nens menors de 10 anys descendents d’aquest mateix grup convivencial, no ha de passar dels 34.745 € anuals.
El termini contractual de l’arrendament és de 5 anys i s’ha fixat el mòdic lloguer de 214€ mensuals, sense aparcament.


[www.tarragona.cat]