26 de juny del 2007

Per ser renovables fa falta molta voluntat

Pot ser un somni per als ecologistes i un malson per a les empreses elèctriques tradicionals, però, segons l'estudi Catalunya solar, tota l'energia elèctrica que Catalunya necessita podria ser produïda al nostre país per fonts renovables (solar, eòlica, hidràulica i biomassa) a partir de l'any 2035. La proposta pretén abandonar de forma progressiva les centrals nuclears i les centrals tèrmiques (de petroli i gas) per reduir la dependència energètica de Catalunya i, sobretot, contribuir a combatre la contaminació i el canvi climàtic.

La idea de dissenyar "un sistema elèctric 100% renovable a Catalunya" ha sorgit de la Fundació Terra, ha estat coordinada per Eurosolar Catalunya i els seus autors principals són experts de l'Institut per a les Solucions i Innovacions Sostenibles, amb seu a Alemanya. L'estudi proposa dos escenaris possibles per assolir l'objectiu. La "sortida ràpida" del sistema actual requeriria una inversió mitjana de 84 euros per persona i any fins al 2030. Si no es vol córrer tant, l'escenari Protecció del clima proposa invertir una mitjana de 58 euros per persona i any fins al 2050. En tots dos casos, aquests diners (entre el 0,2% i el 0,3% del PIB de Catalunya) serien invertits en la producció d'electricitat amb fonts renovables.

Aposta pels molins de vent
La proposta indica, per exemple, que en els pròxims trenta anys s'haurien de construir a Catalunya 3.265 aerogeneradors (molins de producció d'electricitat) de 2 Megawatts de potència instal·lada cadascun. Actualment a Catalunya l'energia eòlica compta amb menys de 200 aerogeneradors en funcionament i, si s'aconsegueix l'objectiu del pla de l'energia, l'any 2015 n'hi haurà uns 1.700 en marxa.

La proposta de la Fundació Terra i Eurosolar, però, afirma que la qüestió econòmica no és la part més important per aconseguir substituir centrals nuclears i tèrmiques per parcs eòlics i plaques solars. El repte més important és la necessària voluntat política i social per avançar cap a un futur energètic diferent, segons els promotors.

En realitat, la voluntat haurà de ser molt i molt gran perquè, segons l'informe, abans de fer realitat aquesta proposta -a més de construir aerogeneradors, plaques solars i centrals de biomassa- Catalunya hauria de reduir a la meitat el seu consum d'electricitat. Els autors afirmen que aquesta proposta és possible amb un pla de xoc d'eficiència i estalvi, sense amagar que la tendència actual és un creixement del 5% anual. El repte és molt gran i l'estudi no dóna resposta a totes les incògnites, però amb voluntat qualsevol cosa és possible.

[Avui.cat][Fundació Terra]